Начало > Новини

"Между миналото и бъдещето: Устна история, памет и смисъл"

ЦАИ 31/07/2009

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

за 16-та международна конференция по устна история, организирана от Международната асоциация за устна история със сътрудничеството на Чешката асоциация за устна история и Института за съвременна история към Чешката академия на науките.

Форматът на конференцията предвижда възможности за индивидуални доклади и групови панели. По време на конференцията ще се сформират групи по интереси, за да се улесни комуникацията и установяването на работещи изследователски мрежи. Известни учени от областта ще проведат майсторски класове.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Изпратете резюме в размер на 300 думи максимум, описващо темата, с която искате да участвате. Повече информация на: www.ioha2010prague.cz

Работните езици на конференцията са английски и испански.

Трябва да включите и следната информация:

• Име
• Институционална или академична принадлежност (не е задължително)
• Пощенски адрес
• Имейл
• Телефон и факс
• Тема/и на вашето предложение
• Индикация дали предложението Ви е индивидуален доклад или панел

Краен срок за подаване на предложенията: 6-ти септември 2009 г.

ТЕМИ

1. Памет за насилие, война и тоталитаризъм. Преследваните, граждански права, травма и забрава
2. Памет и политика: Опитът от политическото участие
3. Острови на свобода: Ролята на субкултурата, фолклора и устната традиция в обществото. Алтернативна култура, музика, танц и идентичност.
4. Семейна памет: майчинство, бащинство и поколенчески обмен
5. Миграции: Изгнание, миграционни движения, диаспора и в търсене на идентичност
6. Светът на труда: Памет и опит. Полът и възприятието на труда
7. Полови памети и конструирането на половата идентичност. Устната история на гейове и лесбийки.
8. Здраве и здравеопазване: здравни центрове, старчески домове и домове за инвалиди; здравни работници
9. Екология и природни бедствия: въпроси на околната среда, природно наследство и културна промяна
10. Споделяне/предаване на вярвания: религия и устни традиции
11. Организиране на устната история: институции, архиви, музеи, организации и теренна работа.
12. Методологически, архивни и технологични въпроси: юридически и етически проблеми
13. Преподаването на устна история: опит от формалното и неформалното обучение
14. Устната история и медиите.

Организаторите осигуряват стипендии за пътни разходи.

Повече информация може да видите в английската версия на новината или на сайта на конференцията!

КОНТАКТИ

Ако имате въпроси или искате съвет от член на Управителния съвет на Асоциацията, може да се свържете с нейния регионален представител:

За Европа: Mirek Vanek (Check Republic) - ; Miren Llona (Spain)


Контакт с организаторите в Прага:

Pavel Mücke

Oral History Center
Institute of Contemporary History
Academy of Sciences of the Czech Republic
Vlašská 9
118 40 Praha (Prague)
Czech Republic


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.