Начало > Новини

Международна конференция "Тито: погледи и интерпретации"

ЦАИ 01/09/2009

Институт за най-нова история с подкрепата на Философски факултет на Белградския университет и Център за европейско добросъседство към Университета в Стърлинг и  ви кани за участие в международна конференция в Белград, 07 - 09 май, 2010 г.

на тема:

Тито: погледи и интерпретации

Моля, заявете желанието си за участие възможно най-скоро и изпратете резюмето на доклади си до края на 2009.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник статии с работно заглавие: Tito: Perceptions and Interpretations

Официални езици: сръбски и английски

Може да намерите допълнителна информация в английската версия на новината.

Контакти:

Olga Manojlovic Pintar Ph.D, President
Sanja Petrovic Todosijevic M.A. Secretary
e-mail:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.