Начало > Новини

Австралийски стипендии за млади учени от Източна Европа

ЦАИ 03/09/2009

Групата на 8-те (Go8) откри процедура за набиране на кандидати за Европейските си стипендии 2010. Като член на тази програма Университета в Куинсланд предлага стипендия за млад европейски учени.

Стипендията е предназначена за граждани на България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Хъртватска. Целта на стипендиантската програма е да подпомогне бъдещо изследователско сътрудничество между Австралия и Европа с намерението включените стипендианти да сътрудничат дългосрочно след като се завърнат в собствените си страни.

Стипендията с брутна стойност AUD$20,000 покрива пътни и ежедневни разходи по престоя с цел да подсигури работата на стипендианта в университета домакин за период не по-малък от 16 седмици и максимум до 6 месеца.

* $2,000 се отпускат на факултета или катедрата домакин, а
* $18,000 се предоставят директно на стипендианта за текущите му нужди.

Очаква се, че стипендиант ще продължи да получава заплатата си от собствената си институция.

Условия за участие

* да има защитена дисертация от преди по-малко от 5 години, считано от крайния срок за подаване на документите;
* да бъде на по-малко от 40 години ;
* да бъде гражданин на една от посочените страни;
* да пребивава в една от посочените страни (не е нужно да съвпада гражданството му);
* да е работил (минимум на половин работен ден) за университет, изследователска организация, институт в посочените страни, частен или държавен през последните 6 месеца преди подаването на документите;
* владее английски на необходимото ниво, което да му позволява пълноценно общуване в приемащия университет и;
* притежава необходимите условия да получи австралийска академична виза (тип 419) или неин еквивалент.

Application Process

Кандидатстването става посредством електронна система: Application Pack available from the Go8 website. Кандидатът може да подаде само една кандидатура за година в един от университетите от Go8 .

Крайният срок за подаване е 30 октомври 2009 г.

Допълнителна информация може да видите в английската версия на новината и на сайта на  Go8. Контакти на програмата в Университета в Куинсланд:

Ms Katie Cameron
Research Administration Officer (Research Fellowships), Research and Research Training Division
Ph: + 61 7 3365 8268
Email:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.