Начало > Новини

"Философски алтернативи" кн. 3/2009

ЦАИ 05/10/2009

СЪДЪРЖАНИЕ

Българската философия: поглед “отвътре” и “отвън”

- Ангел Стефанов – Димитър Михалчев: Преображения на оценките

- Венцеслав Кулов – Ремкеанската философия – стил и философски метод

- Лилия Гурова – Философската психология на Димитър Михалчев

- Димитър Цацов – Мизерията на българския философски разум

- Нина Димитрова – Имиджът на философията в българската междувоенна хуманитаристика

- Андрей Ташев – Различното познание в “Meditationes” от Иван Саръилиев

- Д-р Теодор Петерс – Янко Янев: Личност, съдба и философия. София 1928

Персоналии от славянската философска традиция

- Борис Вишеславцев – Богооставеността

- Надежда Крохина – Софиологията на Вл. Соловьов и нейното отражение: софийната традиция на руската мисъл и литература

- Иван Кожухаров – Ян Паточка. “Войните на XX век и XX век като война” – принос към онтологическия дискурс на съвременното осмисляне на войната

Отзвук от “кръгла маса” за съвременните проблеми на социалните науки

- Ина Димитрова – Когато хуманитарните науки оказват “хуманитарна” помощ: антрополози на война

- Иван Кацарски – Науката – начини на употреба

- Борислав Градинаров – Социалните науки на кръстопът

- Диана Данова – “Методологическата война между социалните науки?”

- Ивайло Димитров – Сатурновата дупка на европейската рационалност

Онтологии на времето

- Веселин Петров – Какво представлява Уайтхедовата “Епохална теория за времето”

- Стефан Димитров – Конститутивните възможности на мисленето – смисловата конституция на естествената или непосредствено дадена вещ

- Кристиян Енчев – Метафорите като критико-исторически онтологеми на духовността

Пол и субект

- Жорж Дюби – Откъси от “Рицарят, дамата и духовникът”

- Татяна Батулева – Жорж Дюби за женското, или между структурата и събитието

- Elika Rafi – Phenomenology of Experience and Illusions of Subject-Objectivization

Есе

- Красимир Делчев – Престъпление и прошка

Отзиви

- Татяна Батулева – Българската философска култура, или между единството и диалогичността

- Нонка Богомилова - “Немският идеализъм в България”. Представяне на сборник, посветен на юбилея и културното дело на Генчо Дончев

- Нина Димитрова, Атанас Стаматов – Новаторско изследване на философския процес в България откъм неговото социално битие


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.