Начало > Новини

"Отвъд методологическия национализъм: Изследвания на транснационалните пространства..."

ЦАИ 03/11/2009

Покана за участие в международна конференция,

Докторантско училище по история и социология
Университета в Бийлефелд
22-23 април 2010 г.

Критиката на методологическия национализъм отвори нови възможности пред изследването на глобалните и транснационални процеси. В наши дни разпространеното схващане е, че общностните пространства не съвпадат напълно с териториалните. Значителна методологическа тежест представляват подходите на световната етнография, космополитната теория и транснационалните изследвания. Докато първият комбинира знанията на целокупната световна етнография с конкретните и наблюдения върху ежедневието, вторият подход предлага да се изследват едновременно различни пространствени нива - глобални, транснационални, национални и локални. Третият, транснационалните изследвания, препраща към релативно разбиране на понятията за пространство. По този начин конференцията се стреми да свърже дебатите върху новите методологически подходи с обсъждането на проблематични моменти от емпиричното изучаване на световните и транснационалните трансформации.

Освните теми на конференцията включват качествени методи и методи на социалните изследвания, които имат отношение към:

- Пространственост
- Подходи към различни нива на проблема (световни, национални, транснационални и локални)
- Рефлексивност в процеса на изследване
- Международна и транснационална миграция
- Интеркултурни срещи
- Многостранна етнография
- Транснационални мрежи
- Транснационална историография

Допълнителна информация за тематичната насоченост на форума може да видите в английската версия на новината.

Конференцията има както теоретичен така и емпиричен фокус като все пак акцентът е върху качествените методи. Целта му е да привлече колеги от различни дисциплини, включващи социология, история, антропология, международни отношения и политология.

Изисквания към предложенията за доклади

Очакват се предложения за доклади (в рамките на 250-500 думи), а при одобрено резюме докладът не трябва да надвишава повече от 3000 думи). Моля, изпращайте вашите предложения, придружени от кратка биографична справка, до Devrimsel D. Nergiz, не по-късно от 30 декември 2009 г.

Одобрените доклади ще бъдат съобщени на 15 януари 2010 г. Пълните доклади трябва да бъдат изпратени до 1-ви април 2010. Организаторите имат възможност да поемат разходите по настаняването, но не и пътните.

Контакт:

Devrimsel D. Nergiz
Bielefeld Graduate School in History and Sociology
Bielefeld University
P.O. Box 10 01 31
D-33501 Bielefeld
Germany
Email:
Web: http://www.homes.uni-bielefeld.de/bghs/cfp_transantional.pdf


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.