Начало > Новини

Университетско списание за софийска художествена култура "Пирон", бр.2. 2009

ЦАИ 25/11/2009

Настоящият брой на сп. „Пирон” е посветен на това как мислим и изобразяваме социализма днес. Той съдържа много от текстовете и изображенията, представени на международния мини-фестивал „Отвъд омразата, отвъд носталгията”, юни 2009, София. Прибавени са и актуални материали по темата.

Живият архив на един фестивал

През месец юни 2009 Гьоте Институт, Полският културен институт, Чешкия културен център, Унгарският културен институт и неправителствената организация „Академична лига за Югоизточна Европа” проведоха фестивал „Отвъд омразата, отвъд носталгията”, посветен на социализма, неговото наследство и тяхното съвременно осмисляне. Вторият брой на електронното списание „Пирон” публикува повечето от материалите на фестивала. По-специално материалите от кръглата маса на учените са поместени в рубриките „Пирон на броя” и „Гостуват ни”; материалите от литературното четене, посветено на „Следения човек” на Веселин Бранев - в рубриката „Изкуствата в контекст”; а в рубриката „Фотосесия” можете да видите визуални материали от изложбата на Аделина Попнеделева. Броят съдържа и редица други статии, архивни материали, коментари и рецензии, свързани с темата.


Дългият път към демокрацията


Сърдечно благодаря за тази почетна покана и съм наистина щастлив, че имам възможността да говоря днес пред вас за тези три дати.

Още отрано, през 60-те години, тогавашният чехословашки режим бавно и почти незабележимо стана по-мек, в сравнение с истински тежките, сурови 50, което обаче хората усещаха видимо и признаваха.. Почти винаги е така – човек оценява собственото си положение относително и на базата на тенденциите, а не чрез абсолютни стойности като стандарт на живот и др.

Още...


Преработването на комунистическата диктатура в Германия


В ГДР се разказваше следният виц: Шефът на ГЕСП Ерик Хонекер изненадващо умира и отива – разбира се – в ада. На входа дяволът го пита дали иска да отиде в комунистическия, или в капиталистическия ад. Хонекер не е сигурен и затова дяволът му позволява да хвърли поглед и в двата. Партийният шеф е изумен, че в капиталистическия ад е толкова празно, докато в комунистическия е огромна блъсканица. Дяволът му обяснява причината: „Много просто: в капиталистическия ад хората се заливат с катран, пробождат се с пирони и се пекат на огън. В комунистическия се случва същото, само че често липсва катран, понякога няма пирони, а нерядко няма дори и дърва за огрев”.

След падането си през октомври 1989 г. шефът на ГЕСП Ерик Хонекер не попадна нито в капиталистическия, нито в комунистическия ад.

Още...


Как паметта на социализма работи в Полша?

Никой вече не спори, никой не се съмнява, че комунизмът е бил зло и Полша е била окупирана, че това е била негативна фаза в нейната история. Поляците са луди по номерация – те говорят за първа Полша, втора и трета Полша: от 1989 г. – досега. Периодът след 1944 г. не се смята за част от полската история, той е нещо като дупка в историята на полската държавност.

Паметта от онова време се отдалечава поради три причини:

Идва ново поколение с нови проблеми.

Епохата на социализма отстъпва, отдалечава се, промениха се правилата в икономиката и политиката.

Още...


Дебатите за комунизма в България – в търсене на методологическо осмисляне


Бях помолена да представя дебатите за комунизма в България и това ще е предмет на моето изказване, а не личното ми виждане за и отношение към комунизма. В този смисъл изказването ми ще е теоретично, а не морално отношение – отвъд носталгията, отвъд омразата.

Ще се опитам схематично да представя тези дебати, както и да поставя някакви по-общи от моя гледна точка методологически въпроси, които се нуждаят от уточняване.

Още...


Образът на социализма в литературата от последното десетилетие


Първо няколко думи по повод подхванатия от Петя Кабакчиева проблем: как да назоваваме периода от 1944 (или 1949) до 1989 г.? За мен основната алтернатива е социализъм или комунизъм. Не толкова по теоретични, колкото по практически причини аз бих избрал термина “комунизъм”. Първо, самият режим наричаше себе си социализъм и ако ние също го наричаме социализъм, ще трябва да дообясняваме, че имаме нещо друго предвид. А самото обозначаване на някакви неща от времето на комунизма, включително на политически партии, които произхождат оттогава и са си живи и здрави и сега, самото им обозначаване като “социалистически” е вече маскиране и в някакъв смисъл вид лъжа.

Още...


Защо вярвам на Веселин Бранев

Книгата „Следеният човек. Спомени, породени от документи” на Веселин Бранев (изд. Фама, 2007) раздели българската публика на вярващи и невярващи. Първите смятаха, че се появил удивителен и разтърсващ със своята искреност мемоар за социализма. Вторите твърдяха, че искреността е доста частична и че Бранев всъщност използва впечатлението за искреност в своя полза, премълчавайки някои неща, интерпретирайки други по твърде мек начин – и така представя съмнителния си в морално отношение живот си като твърде приемлив и симпатичен.

Още...


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.