Начало > Новини

"Философски алтернативи" кн. 5/2009

ЦАИ 07/12/2009

Настоящият тематичен брой на сп. "Философски алтернативи", "Критически подходи към проблема за сигурността", превърнал се във форум на автори от няколко европейски държави, дава своя принос към критическото разглеждане на проблема и се опитва да мисли над начините, по които биваме управлявани и подчинявани в името на нашата сигурност, за начините, по които свободата ни се отнема в името на нашето по-добро съществуване.

СЪДЪРЖАНИЕ

Теоретичен хоризонт на проблема за сигурността

. Колектив C.A.S.E. – Критически подходи към сигурността в Европа: колективен манифест

. Джеф Уисманс – Ситуиране на социалния конструктивизъм в изследванията на сигурността: нормативната дилема

Режими на сигурност

. Пинар Билгин - Различните светове на сигурността: Турция и ЕС

. Гражина Миниотайте – Нормативното влияние на ЕС върху конструирането на литовската интернационална идентичност

Парадокси и дилеми на сигурността

.
Даниела Сотирова – Криза и етика: глобална криза и промените в бизнес-етичния дискурс

. Мария Лаура Ланцило – Управление на страха: от епохата на модерността до глобалната епоха

. Андраш Пап – Комедия от грешки в динамиката на сигурността, конституционните права и изплъзващото се възприятие за сигурност

. Улвие Ходжа – Олигархично отклонение в управленските модели на демократичните режими

. Джулиан Рийд - Значението на лекциите на М. Фуко: “Сигурност, територия, население” за теорията на международните отношения

Въображение и архетипи

. Поля Търколева – Къщата – антропологично пространство на въображение и игра

. Красимира Байчинска – Архетипът на духа в процеса на женското развитие (”Момата, омъжена за крилат змей”) - II част

Философията на нихилизма (покана за дискусия)

. Николай Турлаков – Философски бележки за нихилизма (I част)

Отзиви

. Добрин Тодоров – Задължаващ юбилей (кръгла маса “80 години специализиран философски печат в България”)

. Кристиян Енчев – Микроанатомия на цивилизования разум


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.