Начало > Новини

"Паяжината на властта / Властта на паяжините"

ЦАИ 08/11/2009

СЕМИНАР СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:
БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

Центърът за либерални стратегии ви кани на поредната сбирка на семинара:

15 декември 2009г. (вторник), 17.30ч.

Център за култура и дебат Червената къща
Ул. „Любен Каравелов” 15


ПАЯЖИНАТА НА ВЛАСТТА / ВЛАСТТА НА ПАЯЖИНИТЕ

ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ЕЛИТИ НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ В КРАЯ НА ХІХ, НАЧАЛОТО НА ХХ в.: СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Добринка Парушева
Институт по Балканистика, БАН


Ще бъде предложен един възможен отговор на въпроса кое е първо - политическото или неполитическото, т.е. дали социалните мрежи са основа за формиране на политически групировки или политическите групировки създават условия за създаване на неформални мрежи. Този отговор се базира на изследването на две конкретни групи от политическия елит на Балканите: 166 румънски министри и 108 български министри, съответно от времето между 23 януари 1862 и 5 юли 1879 до влизането на Румъния и България в Първата световна война. Ще бъдат представени примери за няколко типа мрежи, съществували между представителите на този елит, като например приятелства, създадени през ученическите и студентските години, бизнес контакти, клиентелистки мрежи и не на последно място семейни връзки. Докато при повечето социални мрежи се наблюдават и разлики, и прилики между двата елита в различните етапи от тяхното развитие, ролята на семейните мрежи в Румъния се очертава ясно още в етапа на формиране на модерния политически елит, а в България тяхното значение (и съответно тяхната видимост) нараства едва в етапа на консолидация на елита. Това съществено различие се корени във факта, че в румънския случай един съществуващ социален елит придобива контрол над модерните институции на властта, а в българския властта се превръща в път към членство в социалния елит.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.