Начало > Новини

Шеста конференция на ЦЕУ за социални науки

ЦАИ 08/01/2010

Социалните науки в контекста на глобалните трансформации и социална промяна

16-18 април, 2010 г.
Централно-европейски университет
Будапеща, Унгария
www.ceu.hu/polscijournal

Форумът предоставя интердисциплинарно пространство, позволяващо на различни гледни точки и подходи да представят своите обяснения за съвременните обществени процеси.

Организаторите насочват поканата си главно към магистри, докторанти и млади преподаватели за участие в панели от областта на политическите науки, социална политика, международни отношения, европейски изследвания, философия, национализъм, социология и антропология. Всеки панел ще включва осем доклада като се очаква всеки участник освен като представящ да участва и като дискусант. Панелите не могат да включват повече от двама участници от един и същ университет.

Краен срок за подаване на заявки: 1 февруари, 2010 г.

Приоритет ще бъде даван на предложения за пълни панели. Резултатите от селекцията ще станат ясни на 3 февруари. Одобрени, но непълни панели трябва да бъдат финализирани до 1 март. За да се улесни тази процедура заглавията на панелите ще бъдат публикувани на страницата на конференцията заедно с контактите на панелния ръководител.

Работният език на конференцията е английски. Няма такса за участие. Настаняване и храна ще бъдат предоставени на всички участници. Ръководителите на панели ще получат частично възстановяване на пътните си разходи.

Заявките за панели трябва да съдържат:
- попълнен формуляр
- кратко CV на панелния ръководител (max. 3 страници)

Още подробности може да видите на www.ceu.hu/polscijournal

Въпроси и изпращане на заявките на:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.