Начало > Новини

Изследователска стипендия в областта на политикономията на Югоизточна Европа

ЦАИ 18/01/2010

Университета в Оксфорд, Колежа "Св. Антъни"
Център по югоизточно-европейски изследвания (SEESOX)

SEESOX с помощта на Alpha Bank осигурява стипендия за изследователско посещение, посветено на политикономията на Югоизточна Европа, за академичната 2010-11 година.

По програмата могат да кандидатстват учени с интереси в следните области: пост-комунистическо политическо, икономическо и/или обществено развитие; директни чуждестранни инвестиции в региона; реформи и европейска интеграция; развитие на транспорта, енергетиката, миграцията; регионално сътрудничество и регионални инициативи.

Кандидатите трябва да подадат завършен изследователски проект, който да засяга поне една от посочените теми. Те трябва да са защитили докторска дисертация в някоя от следните дисциплини: политология, икономика, политикономия, международни отношения. Доброто владеене на английски език е също изискване. Стипендията обхваща периода между октомври 2010 и юни 2011 и е в размер на £21,500 на година.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на SEESOX: www.sant.ox.ac.uk/seesox/index.html

Запитвания могат да бъдат адресирани до Dr Othon Anastasakis чрез:

Крайният срок за участие в конкурса е петък, 19 февруари 2010. Кандидатите трябва да подадат curriculum vitae, включващо имената, адресите и телефонните контакти на двама препоръчители, и описание на предлагания проект на адрес:

The Administrator
South East European Studies at Oxford
European Studies Centre
St Antony's College
Oxford
OX2 6JF
United Kingdom
Fax: +44 1865 274478
or email:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.