Начало > Новини

Ролята на гръцкото Просвещение за модернизирането на българското общество през 19. в.

ЦАИ 19/11/2009

Гръцка фондация за култура - гр. София най-любезно Ви кани
на лекцията на проф. Надя Данова (на български език) на тема

„Ролята на гръцкото Просвещение за модернизирането на българското общество през 19. в.”

На 20 януари 2010 г., сряда, от 17.30 часа в Гръцка фондация за култура на ул. „Г. Бенковски” 51.


ПОВЕЧЕ ЗА ЛЕКТОРА

Професор дин Надя Христова Данова е историк, специалист по история на балканските народи (ХV–ХІХ век). Родена на 03.03.1942 г. в гр. София, тя завършва история в СУ “Св. Климент Охридски” през 1964 г. През 1968 г. получава докторска степен, от 1980 г. е доцент, а през 1995 е избрана за професор, доктор на историческите науки. Работи в Института за балканистика при БАН, като същевременно чете лекции в СУ “Св. Климент Охридски” и НБУ.

Автор е на множество изследвания и документални издания, между които “Националният въпрос в гръцките политически програми през ХІХ век” (1980) и “Константин Георгиев Фотинов в културното и идейно-политическото развитие на Балканите през ХIХ век” (1994). Проф. Данова насочва научните си дирения най-вече върху проблемите на романтизма и просвещението. Обект на специален интерес представляват утвърдените на Балканите стереотипи и усилията за тяхното преодоляване. Проф. Н. Данова разработва темата за приноса на основните представители на гръцкото Просвещение за формирането на българската интелигенция, която играе решаваща роля в епохата на преход към модерността.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.