Начало > Новини

Конференция: "Екатерина Йосифова в българската литература и култура"

ЦАИ 20/11/2009

22 януари 2010 г. (петък)
Нов български университет
Корпус І, зала 310

След конференциите за Иван Теофилов, Иван Динков, Николай Кънчев, Константин Павлов, Биньо Иванов и Христо Фотев, това е седмият форум в рамките на модула “Персоналии” от научно-изследователската програма “Литературата на Народна република България (1946–1990)”, осъществявана от департамент “Нова българистика” на Нов български университет.


ПРОГРАМА

10:00 – Регистрация на участниците и откриване на конференцията

Почеркът / Поведението / Контекстите

10:30 – Михаил Неделчев (Нов български университет): Отстояване у/на/в себе си: социокултурен жест или поетова стратегия?

10:45 – Пламен Дойнов (Нов български университет): Поезията на Екатерина Йосифова: контексти между 1969 и 1989

11:00 – Антоанета Алипиева (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”): Екатерина Йосифова в поетичното десетилетие на 70-те години през ХХ век

11:15 – Митко Новков (Софийски университет “Св. Климент Охридски”): Поезия сфумато

11:30-12:00 – Дискусия.

12:00-12:30 – Кафепауза.

Книгите / Поетиката / Интерпретациите

12:30 – Марин Бодаков (Софийски университет “Св. Климент Охридски”): Минимализмът като максимализъм

12:45 – Десислава Неделчева: Практика на равновесието в поезията на Екатерина Йосифова

13:00 – Биляна Курташева (Нов български университет): Екатерина Йосифова и възвишеното: иронии и разсейвания

13:15 – Морис Фадел (Нов български университет): Прозрачността в поезията на Екатерина Йосифова

13:30 – Йордан Ефтимов (Нов български университет): “Понякога, когато имам време”: Възхвала на едно присъстващо отсъствие

13:45 – Никола Иванов: Сто стихотворения: За обемите на краткото стихотворение, лирическата миниатюра и поетичния фрагмент

14:00 – Николай Трайков (Нов български университет): “Ръце”: промяната

14:15-15:00 – Дискусия.

Паметта / Традициите / Диалозите

15:00 – Михаил Неделчев (Нов български университет): Как огорчихме Тодор Живков или Мемоарен очерк за представянето в Кюстендил на дебютната книга “Късо пътуване” на Екатерина Йосифова и за отзвуците на това литературно събитие

15:15 – Пламен Пенев: Приносни измерения в поезията на Екатерина Йосифова с оглед на модерната българска и общоевропейска лирическа традиция

15:30 – Гергина Кръстева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”): Екатерина Йосифова. Посвещения

15:45 – Пламен Дойнов (Нов български университет): Екатерина Йосифова и новият автентизъм в края на ХХ и началото на ХХІ век

16:00-17:00 – Заключителна дискусия.


* Текстовете от конференцията за Екатерина Йосифова ще бъдат публикувани в книга седма от поредицата Библиотека “Личности” на изд. “Кралица Маб” и департамент “Нова българистика” на НБУ.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.