Начало > Новини

Кн. 6/2009 на списание "Философски алтернативи"

ЦАИ 25/01/2010

В БРОЯ

Съдържание:

Как се прави философско списание у нас

* Кръгла маса “80 години специализиран философски печат в България”

Философски проблеми на човека


* Хари Г. Франкфърт – Свободата на волята и понятието за личност (превод от английски Христо П. Тодоров)
* Христо П. Тодоров - Хари Франкфърт за свободата на волята
* Силвия Борисова (дебют) - Понятието за естетическо съзнание

Етоси

* Бисера Колева – Проблемът за изворите и интерпретацията на Сократовата морална философия
* Николай Турлаков – Философски бележки за нихилизма (2-ра част)
* Николай Неделчев (дебют) - Маркиз дьо Сад и другата страна на Просвещението

Религия и социум

* Готфрид Кюнцлен – Функционалисткият подход към религията – граници и опасности
* Владимир Раденков – Репрезентация v/s есхатология; един поглед към теолога Карл Шмит

Философията – поглед към себе си

* Стефан Димитров – Философия и практика
* Христо Гьошев – Рорти за философската революция
* Атанас Григоров - Информацията и нейният адресат

Философски архив

* Иван Георгов – Средновековната философия
* Атанас Стаматов – Към историята на философската медиевистика в България
* Жана Янева – Учебникът по логика на Константин Бранкович (2-ра част)

Източна философия и поезия

* Лазар Копринаров – Ролан Барт: кратката форма, която предпочитам най-много
* Антоанета Николова – Хайку и далекоизточното разбиране за Аз-а
* Нина Мирева – След думите. Продължение и многопосочност на смисъла
* Зорница Харизанова – Някои философски и естетически подходи в традиционното японско хайку
* Катя Христова – Езикът на Екзюпери: Дзен-философия и поезия
* Петър Чухов – Между водопада и морето от сълзи

Философски форуми

* Цена Желязкова - Международна конференция по онтология
* Бисера Колева – Шеста национална конференция по етика
* Нонка Богомилова – Първи брой на англоезичното философско списание “Balkan Journal of Philosophy”
* Николай Обрешков - Philosophical and Technological Problems
За религията в Япония


Списанието може да бъде закупено от книжарницата на БАН. Адреси в интернет:
http://cl.bas.bg/spisaniya-publikuvani-v-nashiya-sait/filosofski-alternativi/
http://www.ceeol.com/aspx/publicationlist.aspx


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.