Начало > Новини

"Нови изследвания за Димчо Дебелянов"

ЦАИ 02/02/2010

Нови научни изследвания за Димчо Дебелянов е събрал юбилейният сборник по случай 120 години от рождението му. Той е издание на Института за литература при БАН и издателство „Захарий Стоянов“.

Съставители са Свилен Каролев и Людмила Хр. Малинова. В основата на книгата са докладите, изнесени на научна сесия, състояла се на 18 юни 2007 г.


ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА

Творчеството и животът на Дебелянов са обект на нов изследователски поглед. В научните доклади присъстват различни теми. Обект на научен интерес са разностранността на неговия талант в поезията, хумора, сатирата, естетическите и философските му търсения и важни етапи на съзряването му, ролята му в развитието на националната ни литература, европейските аспекти и съизмеримост на изключителното му художествено наследство, нестихващата и до днес притегателна сила на неговата личност.

Авторите са: Милена Цанева, Петър Велчев, Иван Гранитски, Едвин Сугарев, Петко Тотев, Симеон Хаджикосев, Елка Димитрова, Свилен Каролев, Вихрен Чернокожев, Лора Шумкова, Пламен Дойнов, Славимир Генчев, Тодор Петров и Дойчо Иванов.

От книгата читателят ще научи подробности за гибелта на подпоручик Димчо Дебелянов и за лобното му място.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.