Начало > Новини

Докторантска стипендия в областта на Балканистиката

ЦАИ 17/02/2010

Държавен Атински университет
Институтът по право, икономика и политически науки
Факултет по политология и публична администрация
Докторска програма по балканистика
E-mail: - http://www.pspa.uoa.gr

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

Англоезичната докторантска и магистърска програма по Балканистика открива прием на 25 студента за академичната 2010 - 2011 година. В добавка на споменатия брой студенти програмата осигурява един позиция за стипендиант на Държавната научна фондация от научната област и една позиция за чуждестранен студент, финансиран от гръцката държава. Подпомогнатите студенти са задължени да покрият критериите за прием на програмата.

Могат да кандидатстват студенти със завършена бакалавърска или магистърска степен от гръцки университети или чуждестранни такива, чиито степени се признават за еквивалентни. Приоритет ще бъде даван на студенти, които са завършели в дисциплина близка до тематиката на програмата.

Документите за участие трябва да се подадат не по-късно от 23 април 2010 г. (пощенско клеймо).

Допълнителна информация може да видите в английската версия на новината!


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.