Начало > Новини

Покана за публикация: "Политики на паметта в посткомунистическа Европа"

ЦАИ 18/02/2010

Институтът за разследване на комунистическите престъпления в Румъния кани текстове за своя Пети годишник. Очакват се оригинални текстове в областта на паметта, репрезентациите и обговарянето на комунистическото минало в страните от бившия комунистически блок (Румъния, Унгария, Чехия, Словакия, България, бившата ГДР, Полша, СССР и бивша Югославия). Case studies както и концептуални подходи към темата са добре дошли.

Изследователи, доктори и докторанти могат да подават своите предложения в следните тематични посоки:

- Репрезентации на комунизма в музеите: алтернативните дискурси
- Образователни проекти
- Проекти на устната история
- Концептуални подходи към „Паметта и  спомена”
- Методологически въпроси в „справянето с миналото” в бившите комунистически страни
- Други свързани теми

Предложението за статията не бива да надхвърля 400-500 думи. Изпратете го заедно с кратко резюме до редакторите на Годишника Corina Palasan ( , ) и Marius Stan ( ), или до: .

Публикацията ще стане факт до края на 2010 г.

Крайният срок за подаване на предложенията е 15 марти, 2010. Одобрените ще бъдат уведомени до 1 април. В случай на одобрение окончателният текст трябва да се предаде до 15 юни 2010 г.

Ръкописът не трябва да е по-малко от 40.000 и не повече от 60.000 знака, шрифт Times New Roman, 1,5 разредка, да е на английски или френски.

За допълнителна информация пишете на редакторите.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.