Начало > Новини

Проекти на Лятната теренна школа "Балканско наследство"

ЦАИ 04/03/2010

Теренната школа "Балканско наследство" (BH Field School) приека кандидат-участници за своите шест проекта през 2010 г. в областта на археологията, история на изкуството, реставрация и консервация, изящните изкуства и християнско изкуство...

Благодарение на партньорството с Нов Български Университет, София участниците в курсовете ще имат възможност при поискване да получат образователни кредити - 6 (за двуседмичните) и 9 (за четиримесечните).

Теренната школа, основана през 2003, функционира като самостоятелна организация, част от Фондацията "Балканско наследство" – българска НПО. Тя осъществява различни образователни проекти с участието на студенти в областта на археологията, културната антропология, фолклора, история на изкуството, реставрация и консервация на артефакти и паметници, изящните изкуства и теологията.

Основната мисия на фондацията е да подпомага изучаването, съхранението, възстановяването и популяризирането на места, артефакти и практики, част от културното наследство на Югоизточна Европа.

Местоположени на проектите за 2010 г.: България и Македония

Език: английски

За допълнителна информация: www.bhfieldschool.org


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.