Начало > Новини

Академично списание "Югоизточна Европа"

ЦАИ 05/03/2010

Покана за публикации

Списание "Югоизточна Европа" (http://www.brill.nl/seeu)

Най-напред, след появата на разграничението между Централна Европа и Балканите изчезна Източна Европа, а след това изчезна и Централна чрез интеграцията й в Обединена Европа.

Източна Европа е мъртва, да живее Югоизточна!

Транзитологията вече не е актуална. Какво следва?

"Югоизточна Европа" е академично научно списание. То се стреми да бъде лидер в контекстуализирането и концептуализирането на развитието на Югоизточна Европа.

От теоретична гледна точка "Югоизточна Европа" е замислено като многодисциплинарно и интердисциплинарно издание по характер, както и с акцент върху стравнителения подход в предлаганите анализи.

Главен редактор: Анна Кръстева, Нов Български Университет, София;

Отговорен редактор: Stefano Bianchini, University of Bologna, Italy;

Съ-редактори: Florian Bieber, University of Kent, UK; Gvozdan Flego, University of Zagreb, Croatia; Henry Huttenbach, the City College of New York, USA;

Членове на редакционния съвет: George Contogeorgis, Pantheion University, Greece; Zdravko Grebo, University of Sarajevo, BiH; Damir Grubia, University of Zagreb, Croatia; Du¹an Janjiæ, Forum for Ethnic Relations, Belgrade, Serbia; Joseph Marko, University of Graz, Austria; Julie Mostov, Drexel University, Philadelphia, USA; Günay Göksu Ozdogan, Marmara University, Turkey; Francesco Privitera, University of Bologna, Italy; Violette Rey, Ecole Normale Superieure, Lyon, France; Mikola Riabchuk, University of Kiev, Ukraine; Rudolf Rizman, University of Ljubljana, Slovenia;

Статии за "Югоизточна Европа" може да предлагате онлайн чрез радакционния сътрудник Sara Barbieri, на

Рецензии за книги отново онлайн може да предлагате чрез редакционния сътрудник Aurora Domeniconi, на


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.