Начало > Новини

Краткосрочни изследователски стипендии

ЦАИ 23/01/2007

Покана за участие в конкурс

Европейският център за анализи в социалните науки към Института за социални и икономически изследвания на Университета в Есекс кани кандидати за краткосрочни (до 3 месеца) изследователски визити от 01 юни до 01 септември, 2007 г.

Поканата е отворена за всички учени, преподаватели и изследователи, които работят в научна институция в една от 27-те членки на ЕС или в асоциираните към 6-та рамкова програма държави.

Стипендиите покриват пътни разходи, настаняване и дневни. Гостуващите изследователи са свободни да провеждат своите индивидуални изследвания, както и да участват в събитията на Центъра.

Крайният срок за подаване на документи е 01 март, 2007 г. Кандидатури за други периоди също могат да се правят с единственото уточнениe, че процесът на подбор ще бъде по-бавен.

Повече информация и приложен формуляр за кандидатстване може да видите на http://www.iser.essex.ac.uk/ecass


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.