Начало > Новини

"Глобалната криза и борбата с бедността и социалното изключване в България"

ЦАИ 19/02/2010

На 22 март 2010 г. (понеделник) от 10.00 часа в Централата на КТ "Подкрепа" ще се проведе конференция на тема

"Глобалната криза и борбата с бедността и социалното изключване в България - предизвикателства пред социалните партньори и държавните институции"
,

организирана от Конфедерация на труда "Подкрепа", Националния съюз на трудово-производителните кооперации и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

Форумът ще бъде открит от президента на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев. Приветствия ще поднесат г-н Драгомир Драганов - началник отдел "Политики и стратегии" към МТСП, както и г-жа Елена Кременлиева - национален координатар за България на обявената от ЕС Година за борба с бедността и социалното изключване.

Експозета по темата ще направят: Духомир Минев (председател на Европейската анти-бедност мрежа за България), Татяна Кметова (изпълнителен директор на Центъра за изследвания и политики за жените), проф. д-р Желязко Христов (президент на КНСБ), проф. д-р Лалко Дулевски (председател на Икономическия и социален съвет), синдикални експерти и др.

Целта на форума е взаимно информиране, стиковка на позициите и синергия в дейностите между социалните партньори, държавни ведомства и организации, академични среди и организации на гражданското общество по проблемите на бедността и социалното включване в България в период на глобална криза.

Според данни на отдел "Европейски политики и международно сътрудничество" на КТ "Подкрепа" 32 милиона от работещите в ЕС получават мизерни възнаграждения, 18 милиона от тях живеят под прага на бедност за своите страни, а за последните 10 години броят на работещите на срочни трудови договори се е увеличил с 11 милиона. Конфедерация на труда "Подкрепа" счита, че няма по-добра защита срещу бедността от качественото работно място и от достойното заплащане на труда.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.