Начало > Новини

"Митове за 'другия' на Балканите. Образи, социални практики и поведение"

ЦАИ 07/04/2010

Катедрата по Балканистика, Славянски и Ориенталски изследвания към Университета в Солун в сътрудничество с Фондацията Via Egnatia организира 3-дневна международна конференция в Солун през месец февруари 2011 г. (между 20-27).

Конференцията предоставя възможности за доклади и дебат върху конструирането и употребата на минали и настоящи митове на Балканите в опит да се усвои "другостта" чрез познатото и близкото.

Пълното описание на конференцията може да видите в английската версия на новината!

Организаторите очакват да се включат с предложения за доклади антрополози, историци, фолклористи, психолози, социолози или най-общо казано, учени от социалните и хуманитарни науки.

Докладите трябва да бъдат насочени към следните или подобни теми:
1. Националната идентичност
2. Половите различия
3. Малцинствата
4. Миграционният опит или други.

Крайният срок за подаване на заявки е 20-и юни 2010 г. Резултатите ще станат ясно до 30-и септември.

Организаторите ще направят всичко възможно да осигурят средства за настаняването и храната на участниците.

Изпратете кратко резюме за своя 'мит' и как ще го опишете, плюс кратко CV (1 стр.) на следния адрес: (Официалната страница www.balkanmyth.com е все още в процес на разработка).

За контакти:
Mariet Vainas
Dimitris Gintidis

Организационен комитет

* Fotini Tsibiridou, Anthropologist, Associate Prof. Macedonia University (Thessaloniki)
* Marietta Van Attekum, MA psychology, anthropology. Via Egnatia Foundation (Amsterdam)
* Riki Van Buschoten, Anthropologist, Associate Prof. Univeristy of Thessaly (Volos)
* Hans Vermeulen, Anthropologist, Emeritus Prof. University of Amsterdam
* Irini Lagani, Historian, Associate Prof. Macedonia University (Thessaloniki)
* Giorgos Kalogeras, American Ethnic and Minority Studies, Professor. Aristotle University (Thessaloniki)
* Kenan Cayir, Sociologist, Assistant Prof. Bilgi University (Istanbul)
* Raymond Detrez, Historian, Professor. University of Gent (Belgium)
* Nadia Danova, Historian, Professor. Bulgarian Academy of Sciences (Sofia)
* Albert Doja, Anthropologist, Professor. Albanian Academy, European University (Tirana)
* Lupco Risteski, Ethnologist, Assistant Prof. Sts. Cyril and Methodius University (Skopje)
* Giorgos Aggelopoulos, Anthopologist, Assistant Prof. Macedonia University (Thessaloniki)
* Miranda Terzopoulou Ethnologist. Folklore Research Centre, Academy of Athens


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.