Начало > Новини

Технологии и отношенията Изток-Запад: Трансфери, паралелни истории и европейската лаборатория"

ЦАИ 15/04/2010

Международна конференция, София, 17-20 юни 2010 г.

Основната тема "Технологии и отношенията Изток-Запад: Трансфери, паралелни истории и европейската лаборатория".

Докладите в конференцията трябва да се фокусират върху циркулацията и усвояването на технологии между Източна и Западна Европа като начална точка в съревнованието и процеса на европеизация. По време на Студената война Европа е лаборатория за експерименти с идеологически и политически режими, които инфектират традиционните пътища за трансфер на знание и технологии в Европа. Тъй като историята на Студената война е преди всичко представяна като прекъсване и фрагментация, организаторите на конференцията очакват докладите да се фокусира върху примери за успешно сътрудничество или "скрити континютети" в междуевропейските трансфери на технологии през XX в.

Основни теми са:

• Времена на промяна: Традиции и прекъсване на трансферите на знание и технологии между Източна и Западна Европа.

• Договаряните идентичности: пространства и места на сътрудничество или противопоставяне преди, по време и след Студената война.

• Паралелни истории: алтернативни процеси на европейска интеграция и фрагментация в Източна и Западна Европа.

• Неясни граници: протичания и пролуки в Желязната завеса

• Европа като търговска зона, символично бойно поле и арена на борбата за световна хегемония.

• Ефекти на охлаждане: Война на технологиите и технологиите във войната

• Противопоставяне на моделите: предимствата и недостатъците на понятия като американизация, съветизация и западен модел в европейската историография.

Основен лектор: Prof. Luciano Segreto
Официална страница на конференцията: www.conference2010sofia.com

Първи краен срок за регистрация 19 май, 2010 г.
E-mail

Конференцията е подкрепена от European Science Foundation.

Други спонсори: Фондация за история на технологиите; Софийски университет; Пловдивски университет и Българска академия на науките.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.