Начало > Новини

Петмесечна изследователска стипендия за постдокторанти

ЦАИ 16/04/2010

МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИСТОРИЯ
Катедра "Източна Европа и Русия"

ПЕТМЕСЕЧНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА СТИПЕНДИЯ

Международният институт за социална история (IISH) към Холандската академия на науките и изкуствата (KNAW) се намира в Амстердам. Основан през 1935 г., той е една от най-големите архивни и изследователски институции в областта на социалната история и по-специално в областта на трудовите отношения и движения. IISH притежава повече от 3,000 архивни колекции, около 1 милион тома литература и голямо количество аудио и видео материали. Събрани от цял свят, тези източници представляват уникален изследователски корпус върху социалните условия и социалните движения. За по-детайлен преглед на колекциите на Института може да посетите: www.iisg.nl/collections.

Настоящата стипендия има за цел да даде достъп на учени от Източна Европа и Русия до ценните материали на Института.

За да кандидатствате, трябва да имате докторска степен. Проектът на стипендианта трябва да попада във фокуса на програмата на Института "Global Labour History" [още информация]. Стипендиантите се очаква да предадат финален доклад за извършената от тях работа, да вземат дейно участие в текущите събития на Института и да изнесат най-малкото една публична лекция.

Крайният срок за кандидатстване е 1 май 2010 г.

Месечната стипендия е в размер на € 1500. Тя покрива и двупосочния билет до Холандия, както настаняването, здравното осигуряван за периода на престой в Амстердам.

Кандидатстването става чрез формуляр (download), придружен от:

* подробен изследователски проект до 2,000 думи на английски, включително и резюме от 150 думи;
* работен план;
* три препоръки;
* Curriculum Vitae;
* списък с публикации.

Повече информация за Института може да видите на www.iisg.nl. За въпроси, свързани с програмата, може да пишете до Dr. Gijs Kessler, ръководител на Катедрата ( ).


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.