Начало > Новини

"Изковаване на нацията: прояви и ритуали във (въз)производството на нацията"

ЦАИ 02/06/2010

21-а Годишна конференция на
Асоциацията за изучаване на етничността и национализма (ASEN)
Лондонска школа по икономика и социални науки
05 - 07 април, 2011 г.

Основната цел на конференцията е да се фокусира върху различните прояви и ролята на ритуалите в производството и възпроизводството на национална идентичност. Въпреки че този проблем е основен аспект на изучаването на нациите и национализма, той все още не е достатъчно теоретизиран. Намерението на форума е да се впусне в по-задълбочено обсъждане на въпроса, надскачащо досегашните публикации.

Конференцията ще обсъди до каква степен ежедневният опит и не толкова обичайните практики могат да обяснят спойката и устойчивостта на нацията и дали тези практики са конститутивни за националната идентичност, или са просто странични орнаменти.

Тридневното академично събитие ще направи опит да освети тези феномени чрез разглеждането на различни дихотомии, например: елити и маси; висока и нисша култура; индивидуален и колективен опит; съзнателно и несъзнателно отъждествяване с нацията. Конференцията ще следва интердисциплинарния подход и ще разгледа исторически, теоретични и съвременни аспекти на темата.

Научният съвет на конференцията очаква предложения за доклади. За участие могат да кандидатстват учени с интерес към етничността и национализма. Специално внимание ще се отделя на докторанти и млади изследователи. Резюмето на предложения доклад не трябва да надвишава 250 думи и трябва да бъдат изпратени до 1-и ноември 2010 г.

Предложения за панели и допълнителни теми също са добре дошли. Научният съвет ще уведоми кандидатите за решението си до през месец декември 2010 г.

За контакти:

Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN)
London School of Economics
Houghton Street
London, WC2A 2AE
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7955 6801
Fax: +44 (0)20 7955 6218
Email:
Web: http://www.lse.ac.uk/ASEN/


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.