Начало > Новини

Стипендия "Вишеград" в Архивите на Отворено общество

ЦАИ 28/06/2010

С идеята да задълбочи и повиши знанието по взаимосвързаната близка история на Европа Международният вишеградски фонд предлага всяка година 10 изследователски стипендии годишно в Архива на Отворено общество към Централно-европейския университет. Стипендията е на конкурсен принцип и подкрепя учени, които желаят да проучат масивите на OSA и чиято текуща работа са свързани от покриваната от Архива и Фонда тематика.

Стипендията е на стойност 2.000 euro и предоставя достъп до архивите на учени, творци и журналисти като покрива транспортни разходи до и от Будапеща, текущи разходи и настаняване за период от максимум два месеца.

Кандидатите са свободни да изберат темата си, но за 2010-2011, приоритет ще бъде даван в следните насоки:

1. Образи и интерпретации на Втората световна война и/или последващи войни в Европа;

2. Сложната връзка между историографията/писането на история и пропагандата.

Още информация може да видите в английската версия на новината!

Още за процедурата.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.