Начало > Новини

Изследователски стипендии от областта на социалната история 2011

ЦАИ 02/09/2010

Международният институт за социална история е част от Кралската академия на изкуствата и науките в Амстердам. Основан през 1935 г., той е един от най-големите изследователски институти в полето на социалната история най-общо и в историята на работническите движения в частност. IISH притежава над 3000 архивни колекции, около един милион тома книги и подобен брой визуални материали. Събирани почти от всички части на света, те предлагат уникален набор от материали за международните и регионални социални условия и движения.

Улесненият достъп на световната изследователска общност до тези материали е основната цел на Института. Целта на настоящата програма е да предостави възможност на учени от предимно развиващите се страни да ползват богатата колекция на IISHW.

Период: Стипендиите на Института за социална история в Амстердам са петмесечни. Всяка година има два рунда. Настоящият конкурс е за периодите между 1 февруари - 30 юни 2011 г. и 1 септември 2011 - 31 януари 2012 г. Крайният срок за подаване на документи е 1 октомври 2010 г.  Кандидатите трябва недвусмислено да посочат за кой от периодите кандидатстват. След евентуалното одобрение промени в посочения период за престой не могат да бъдат правени. Скоро ще бъде обявена процедурата и за 2012 г.

Региони: За настоящите два рунда ще се очакват кандидатури от Южна Азия, Югоизточна Азия, Централна Азия, Близкия Изток, Кавказ, Източна Европа, Русия и страните от бившия СССР..

Минимални изисквания: докторска степен или нейния еквивалент. Изследователските намерения на кандидата трябва да отговарят на фокуса на Института. Близка връзка с изследователската програма на Института върху "Световна история на труда" се препоръчва силно. От стипендиантите се очаква да предадат отчет за техния изследователски период, да се включват пълноценно в дейностите на Инситута и да изнесат поне една публична лекция.

Документите трябва да се подадат не по-късно от 1 октомври 2010 г. на: .
- Формуляр за кандидатстване (word document)
- Формуляр за кандидатстване (rtf file).

Повече подробности може да видите в английската версия на новината!


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.