Начало > Новини

Университетска седмица "Политически институции и култура в Югоизточна Европа"

ЦАИ 03/09/2010

49-та международна школа, 04 - 08 октомври, организирана от Асоциация "Югоизточна Европа", Тутцинг, Германия.

Международната университетска седмица има за цел да даде среща на утвърдени учени и млади изследователи от Германия и страните от Югоизточна Европа, за да дискутират различни теми от политическата, културната и социалната сфера в региона.

Темата на тазгодишното издание е:

Политически институции и култура в Югоизточна Европа


Все още не е затворена възможността български млади изследователи (магистри, докторанти и постдокторанти) да се включат в обсъжданията. Асоциация "Югоизточна Европа" може да покрие изцяло разходите (пътни, настаняване) на двама български участници.

Официалният език на конференцията е немски!

Повече информация може да видите в прикачените Програма и формуляр за регистрация.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.