Начало > Новини

Изследователска стипендия в областта на човешките права

ЦАИ 07/09/2010

Отворена е процедура за набиране на кандидати за Кратката изследователска стипендия на Центъра за академични изследвания към Университета в Лондон (за допълнителна информация посетете страницата на Центъра: http://www.sas.ac.uk/human_rights.html).

Стипендията се дава за период от един до шест месеца. Стипендиантите се очаква да допренесат за развитието на програмата на Центъра, свързана с човешките права, като се включват в предвидените дейности, изнасят доклади и лекции, като участват в колективни публикации и, разбира се, извършват индивидуалното си изследване. Visiting Fellowships in Human Rights are granted for a period ranging from one to six months. Центърът предлага работно място, достъп до работни станции и богата библиотека.

Крайният срок за подаване на документи е 30 септември 2010 за 2011 година. Евентуалните кандидати е добре да подадат документи най-малко шест месеца преди визитата си.

За допълнителна информация: http://www.sas.ac.uk/index.php?id=573.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.