Начало > Новини

"Невидими граници в пост-османските градове: Одрин - Ниш"

ЦАИ 14/09/2010

BMBF, Zentrum Moderner Orient (Берлин) обявява конкурс за пост-докторантска стипендия в рамките на посочения изследователски проект.

Тази пост-докторска позиция, въпреки че е базирана в Zentrum Moderner Orient, е също част от изследователската програма "Скритите граници в Източна и Централна Европа", финансирана от Германското образователно министерство. Целта му е да преосмисли някои ключови понятия около невидимите граници в Европа. Проектът иска да обедини усилията на немски и чуждестранни учени с подкрепата на различни изследователски институции в Берлин (ZMO, CMB, HU) и Хале (MPI, MLU).

Основните приоритети на програмата са следните:

1) да подкрепи сравнителния подход в областта на градската история
2) да преосмисли схващанията за невидимите градски граници
3) преосмислянето на ключови понятия от пост-османската урбанистика.

Изисквания и процедура по кандидатстване

Програмата е предназначена за османисти, занимаващи се с Балканска градска история и имат специален интерес в сравнението между пост-отоманската история на Ниш и Одрин. Те трябва да разполагат с добро образование, знания и езикови компетенции в унисон с изследователските задачи и контекст.

Документите, които описват посочените по-горе изисквания, трябва да бъдат предружени от CV, от 2 до 4 страници проектно описание, извадка от академичен текст на кандидата (max. 20 стр. от статия, доклад или глава от дисертация) и препоръка от университетски преподавател.

Документите ще бъдат разглеждани след 5 октомври, 2010 г. до момента, в който позицията се заеме. Документите трябва да бъдат изпратени по пощата, по факс или по имейл на английски, немски или френски език до:

Attn: Prof. Dr. Ulrike Freitag and Dr. Nora Lafi
Kirchweg 33, 14129 Berlin
Fax +49 (0) 30 - 80 307-210
E-mail: and

За допълнителна информация посетете: www.zmo.de


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.