Начало > Новини

Годишна конференция на Обществото за устна история: Устна история и възраждане

ЦАИ 08/10/2010

Приносите на устната история за "възраждането" са от широк порядък. От една страна, тя се използва като средство за енергезиране и оптимизиране на включването и участието в общността. От друга, тя е способна да еманципира локалното, да потвърждава или утвърждава културна идентичност. Във всеки случай устната история и нейната роля не са достатъчно теоретично и емпирично изследвани. До каква степен, например, устната история е способна да действа като критичния глас на възраждането, както и да изразява носталгията по миналото? Възможно ли е употребата на устна история да направи възраждането по-устойчиво? Каква роля играе устната история в създаването на устойчиви общности? В каква степен устните историци трябва да привличат в своята работа архитекти и строители?

Целта на настоящата международна конференция е да срещне устни историци, учени, обществени работници, архитекти, плановици, политици и местни граждани, за да обсъдят ползите и ролите на устната история в градското и селското възраждане, предполагащо както възстановяване на битовата среда, така и по-трудно уловимото възстановяване на околната среда и възраждане на общностите.

Конференцията няма за цел просто да документира различните роли на устната история във "възродителните" процеси, а и да изследва някои нейни все още нерегистрирани, но потенциални приноси.

Ключови теми:

* Устната история като информатор на възраждането: Приносът на устната история в процеса на физическо/общностно и селско/градско възраждане; употребата на устната история от архитекти и строители; ролите и връзката между общественото обсъждане и устната история; ролята на устния историк в този процес.

* Устната история като част от възраждането: Като механизъм да обогатим и създадем бъдещето, да запазим и създадем миналото; възраждане чрез "присвояване" и реинтерпретация; присвояване или създаване на културната промяна; устната история като средство за разбирателство между култури и поколения.

* Устната история като наблюдение и оценка на възраждането: животът и гласовете на "възродените", както и на "възродителите"; оценка на постигнатото и загубеното, очаквани успехи и провали; критка на възраждането чрез вслушването във "възродени" общности.

* Устна история и възраждане: Връзката между минало, настояще и бъдеще; приемственост и прекъсване; обсъждане на бъдещето.

Може да изпращате предложения за доклади по някоя от посочените теми в размер на 200-250 думи, резюмиращи представяне с продължителност около 20 минути. Организаторите се надявам да привлекат за участие: строители, архитекти, обществени работници, граждани и други актьори, директно въвлечени във възраждането.


За контакти:

до понеделник, 29 ноември 2010 г.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.