Начало > Новини

Кратки изследователски стипендии към Център за изкуства, хуманитарни и социални науки

ЦАИ 18/10/2010

Изследователският център за изкуства, социални науки и хуманитаристика (CRASSH) към Университета в Кеймбридж предлага стипендии за кратки изследователски посещения по теми свързани с дейността на центъра. Стипендиите се дават за период от 10 седмици без значение на кой семестър. Целият период на стипендията се изкарва в Кеймбридж. Стипендиантите вземат регулярно участие в интердисциплинарната програма на звеното.

Настоящата обява е за стипендии през академичната 2011-12, когата водещата тема ще е "Култури и политики на трансрегионалността. Крайният срок за подаване на документи е понеделник, 1 ноември 2010 г.

Подробна информация и кандидатстване по програмата може да видите на:
http://www.crassh.cam.ac.uk/page/15/vf-competition-11-12.htm

Michelle Maciejewska
Assistant Administrator
CRASSH
17 Mill Lane
Cambridge CB2 1RX
UK
Tel.+ 1223 765279
Fax.+ 1223 765276


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.