Начало > Новини

"Дискурси на колективната идентичност в Централна и Югоизточна Европа 1770-1945"

ЦАИ 18/08/2006

Тази поредица от четири тома, издадена от Издателството на Централно-европейския университет, е резултат от дългогодишен проект на група от изследователи към Център за академични изследвания София. Тя съдържа най-важните изворови текстове, повлияли процеса на национално съзряване в Централна и Югоизточна Европа. Изданието се стреми към интегрирането на различните национални истории в една общо-цивилизационна европейска парадигма.  В този смисъл и играе компенсаторна роля спрямо навика феномена национализъм да се обяснява предимно чрез неговите най-ранни и най-интензивни проявления, докато се пренебрегват по-нехарактерните му, но специфични черти в "Другата Европа".

Структурата на поредицата и присъщата за нея сравнителна перспектива се целят отвъд отделните национални истории и предлагат една регионално чувствителна интерпретативна рамка. Използваните извори варират жанрово от поеми до есета, от части на научни трактати до лични писма. Всеки откъс се придружава от представяне на автора му, както и от анализ на контекста, в който се е породил той.

Всички извори, текстове и коментари са на английски език.

Повече детайли може да прочетете на www.idreader.cas.bg и www.ceupress.com/books/html/DiscoursesOfCollectiveIdentity.htm

До момента са излезли от печат първите два тома:

I. "Късното Просвещение - появата на модерната 'национална идея'", редактори Балаш Тренчени (Централно европейски  университет, Будапеща) и Михал Копечек (Институт за съвременна история, Прага);
II. "Националният романтизъм - формирането на националните движения", редактори Балаш Тренчени (Централно-европейски  университет, Будапеща) и Михал Копечек (Институт за съвременна история, Прага).

Предстои да излязат:

III. "Модернизмът - създаването на националните държави", редактори Вангелис Кехриотис (Босфорски университетът - Истанбул), Мачей Гьорни (Варшавски университет) и Ахмет Ерсой (Босфорски университетът - Истанбул);
IV. "Анти-модеринизмът - радикалните ревизии на колективната идентичност", редактори Боян Манчев (Нов български университет, София) и Мариус Турда (Университетът "Бруукс" в Оксфорд).


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.