Начало > Новини

Постдокторантски стипендии "Полонски"

ЦАИ 28/10/2010

Петгодишни стипендии за постдокторанти от социалните и хуманитарните науки.

Йерусалимският институт "Ван Леер" обявява конкурс за две постдокторантски стипендии в областта на социалните и хуманитарни науки за период до пет години с начало 1 октомври 2011 г. Стипендиите са в размер на $40,000 за година. Стипендията подлежи на подновяване ежегодно след отчитане на резултатите. Стипендиантите провеждат своето изследване в Института.

Въпреки че стипендиите са предназначени за постдокторанти, се приемат и кандидатури от дисциплини, в които докторската степен не е единствена предпоставка за кариерно развитие.

Документите за кандидатстване се до на английски: проектно предложение и план (3-5 страници, заглавие); резюме на предишни изследвания (3 стр.); публикувана статия или непубликуван изследователски текст; curriculum vitae с включен списък на публикациите; имена и контакти на трима препоръчители. Крайният срок за подаване на документите е 1 февруари, 2011 г.

Polonsky Fellowships Committee
Email:
http://www.vanleer.org.il


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.