Начало > Новини

Конференция: "Култура, литература, действителност"

ЦАИ 04/10/2010

Юбилейна научна конференция в чест на проф. Богдан Богданов
6 ноември 2010 г., Хотел "Арена-ди-Сердика"

Регистрация 8:45 – 9:00

Откриване

Сесия 1: 09:00–11:00
Зала “Арена”

Анна Николава: Versus rythmici ad Adeodatum

Цочо Бояджиев: Приветствени думи

Михаил Неделчев: Идеите за общности, визии и проекти за светове

Миглена Николчина: Човекът: едно протичане

Боян Манчев: Между екстаз и праксис: антропологическите тези на Богдан Богданов

Александър Кьосев: Четене и читатели. Ситуацията в България днес, един социологически и културологически поглед

Сесия 2: 11:30–13:15
Зала „Арена“

Георги Каприев: Елинството и византинизмът

Лидия Денкова: „L'esquis et l'essentiel“: за простата геометрия на метода в една платоническа традиция

Елия Маринова: Ранната коментарна традиция на „Дела и дни“ в Западна Европа

Кирил Павликянов: Художествено преработване на действителни събития в литературни сюжети в атонската агиографска традиция

Сергей Иванов: Сравнително релиогиознание в Liberal Arts университет: религиозност и/или духовност

Сесия 3: 11:30–13:15
Зала „Сердика“

Иван Касабов: За ролята на думата и на текста в човешкия опит

Димитър Илиев: Еманципираният дискурс. Два прагматични модела на отношение към словото в ранната гръцка култура

Родица Гичева-Меймари: Отвъдна реалност и психоактивни субстанции в разказа на Омировата „Одисея“

Димитър Зашев: Около разговарянията върху трагическото

Вяра Калфина: Метаморфозата на наблюдаващия

Обедна почивка: 13:15–14:30

Сесия 4: 14:30–16:15
Зала „Арена“

Веселина Василева: Литературата като разговор. Моделите за реалност в литературната теория на професор Богдан Богданов

Димитър Камбуров: Класическа филология и некласическа херменевтика в ранните текстове на Богдан Богданов

Морис Фадел: Празник и литература

Анита Касабова: За „Идентичност и идентифициране“ (2005): еднозначност и многозначност

Владимир Маринов: Добродетел и самопознание в стоическата философия

Сесия 5: 14:30–16:15
Зала „Сердика“

Вера Ганчева: Творецът като пророк

Светлана Арнаудова: Поетизиране на историята, трансформация на античния мит, парадокс – модели на действителността и образа на човека в творчеството на Хайнрих фон Клайст

Милена Братоева: По следите на мита Шунахшепа: аспекти на интертекстуалността в поемата на Муктибодх „В мрака“

Нели Методиева: Предрешаване и предрешеност в романа на Реа Галанаки „Елени или Никой“ и новелата „La Velata“ на Емилия Дворянова

Христо Станчев: Мит и емигрантска литература. Митът за Минос в пиесата на Димитър Динев „Домът на съдията“

Сесия 6: 14:30–16:15
Зала „София“

Ваня Лозанова-Станчева: Еврипидовата трагедия „Хекуба“: метаморфоза и ритуално пространство

Виолета Герджикова: Жанр и действителност: Изократ за драмата

Димана Иванова: Образци и герои: Класическата древност в демиургията на Холивуд. Паралелен прочит на „Троя“, „300“ и „Александър“

Бойко Пенчев: Литература и медии: модели на действителност

Дмитрий Варзоновцев: Метафората в научното разбиране на социалната промяна

Сесия 7: 16:45–18:00
Зала „Арена“

Стойна Пороманска: Националната култура в мултикултурния свят

Драгомира Вълчева: „Заплесът“ на Теофраст в български превод: от Константин Фотинов до Богдан Богданов

Йордан Ефтимов: Мандолината на Балабанов

Анна Лазарова: Когато Дионис говори на бе

Сесия 8: 16:45–18:00
Зала „Сердика“

Георги Гочев: Херменевтика на разумността в Платоновия диалог „Хармид“

Камелия Спасова: Примерите във „Федър“ на Платон: отклоненията на логоса

Иглика Милушева: Другият в Платоновия диалог (Наблюдения върху ролята и мястото на събеседника в „Теетет“)

Невена Панова: Изкуството и философията между образа и илюзията (по „Софистът“ на Платон)

Сесия 9: 16:45–18:00
Зала „София“

Мария Костова: NON BIS IN DIEM или Παντα ρει?

Марта Ивайлова: Проучвания върху античната мантика – края на XIX–XX в.

Николай Шаранков: Елинистически епиграми от Месембрия

Люба Радулова: Гладиаторски игри в Долна Мизия и Тракия – среща и сблъсък на две култури?

18:00–19:00

Представяне на новата книга на Богдан Богданов „Минало и съвременност. Научни есета“, издание на НБУ. Сборникът поставя начало на новата поредица „Понятия, проблеми, дискусии“ и ще бъде представен от Христо Тодоров

Зала „Арена“
19:00 – Закриване на чаша вино


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.