Начало > Новини

Пет постдокторантски стипендии в областта на филологиите

ЦАИ 18/11/2010

Берлинският Форум за трансрегионални изследвания кани учени за своята постдокторантска програмаrum

Zukunftsphilologie: Ревизиране на каноните във филологическите науки

Кандидати:

Стипендиите са предназначени преди всичко за учени по арабистика, китаистика, юдаистика, иранистика, санскрит, тюркология и други лингвистични и филологически традиции в Африка, Азия и Европа, както и учени от областта на интелектуалната и литературната история, сравнителна лингвистика, филология, история и теория на религиите и история на науките. Кандидатите трябва да са постдокторанти, защитили през последните 5 години. Изборът на изследователска тема е свободен, но успешните кандидати се очаква да се включват активно в по-общата изследователска програма на Форума.

Проекти

Индивидуалните проекти трябва да попадат сред някой от приоритетите на програмата
Zukunftsphilologie. Те трябва да имат сравнителна перспектива.

За академичната 2011/2012, са особено поощрявани проекти, посветени на интелектуални дебати, полемики, кореспонденция и трансрегионални обмени. Преразглеждането на някои от основните филологически дебати ще изясни значението на филологията в културните и политически трансформации в пред-модерните времена.

Пълната информация може да намерите в английската версия на новината!

Процедура

Нужните документи трябва да са на английски, изпратени по имейл в отделни Word или PDF файлове. Препоръките също могат да се изпращат директно по имейла.
- curriculum vitae
- проектно описание (не по-дълго от 5 стр.)
- примерен академичен текст (max 20 стр., статия, книга, откъс от дисертация, конферентен доклад)
- препоръка от един университетски преподавател

Крайният срок за подаване на документите е 17 януари 2011 на:

За допълнителна информация: www.forum-transregionale-studien.de
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/en/friedrichschlegel/

Контакти

Forum Transregionale Studien
c/o Wissenschaftskolleg zu Berlin
Attn: Georges Khalil
Wallotstrasse 19
D-14193 Berlin
Germany


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.