Начало > Новини

"Философски алтернативи", кн. 4 от 2010 г.

ЦАИ 19/11/2010

АКЦЕНТИ В БРОЯ

Този брой, излязъл в навечерието на Деня на философията, въвежда читателя в ценностите на нейното уж “абстрактно”, “мистично”, “неприложимо” царство с прекрасната статия на Майя Георгиева. Според убедително и културно разгърнатата аргументация на авторката, именно в това е достойнството на философията – че непрекъснато напомня, поддържа и възсъздава устоите на заедността ни, на това, което е общо помежду ни – българите, европейците, хората от всички страни, природата с всичките й видове и форми; бедните и богатите, мъдрите и наивните, народа и политиците, “малките” и “големите”. Това “стоене на ръба на социалното” обрича философа на “радикална самота”, но тя му позволява “пределно свързване със света, преди инструменталността, преди встъпването в света на времето, в света на преследването на целите, така че философията не може да бъде приложна”. На това се основава и дистанциращо-критичната й функция, проработена в статията на младия философ Иван Миков за морала и границите на консумизма като обща тенденция и общо изкушение на хората и обществата днес. В следващите рубрики все пак са разгърнати някои теми, условия и граници, при които философията (и по-точно етиката, философията на културата, философската и социалната антропология) се проявява и действа “приложно”: проблеми на био- и бизнес- етиката, на формирането на българската, японската, европейската, съветската идентичности; аспекти на естетиката и логиката.

Да, това стоене “на ръба” е трудно, самотно, предизвикателно-отстранено и опасно надмогващо (за властта във всичките й форми) шумовия фон на злободневието и разделенията. Дано философията все пак удържи тази важна за социалното цяло позиция срещу “приложността” за отделни негови части.

Прочетете и ще видите!

Нонка Богомилова


СЪДЪРЖАНИЕ

Етоси

* Майя Георгиева – Философията - дискурсивност и достойнство
* Иван Миков – Системата на консумизма: морал и граници
* Иван Геров – Залезът на фронезис

Приложна етика

* Даниела Сотирова – Прагматизиране на етическите понятия
* Станка Христова – Процесуален модел на вземане на /био/етични решения
* Ася Асенова – Устната история като метод в биоетиката

Култури, идентичности, етически стандарти


* Красимира Байчинска – Изменят ли се ценностните доминанти на съвременната българска култура?
* Валентина Драмалева – Различната японска бизнес етика и нейните корени
* Лилия Сазонова – Европейската идентичност като проект и като властови дискурс
* Дмитрий Варзоновцев – Бельото в съветския стил на живот: практики за производство на социалните идентичности и различия
* Силвия Серафимова – От електрическата крушка до глобалното село – между имагологиите и медиалогията. Практическата философия на Еса Сааринен

Естетика

* Валентин Ангелов – Естетика и културология
* Лазар Копринаров – Романното в ранната естетика на Хосе Ортега-и-Гасет

Логики

* Анита Касабова – Химери и realia: Болцано и/или Майнонг за представите без предмет
* Доротея Ангелова – Някои логически подходи към сорит парадоксите
* Жана Янева – Учебниците по логика на Василий Николаевич Карпов (1798-1867) и на Васил Хаджистоянов Берон (1824-1909)

Отзиви

* Иван Кацарски – Опитът за самопознание на българската интелигенция от междувоенния период
* Димитър Цацов – Трудният път на философската антропология у нас
* Ася Асенова – “Етиката в света на биотехнологиите”
* Боряна Ангелова – Разомагьосване в “Логика на измамата”
. Венцеслав Кулов – Проект, легализиращ дискриминацията в науката

И философите смеят да се смеят

* Бонбонка Шекерова - Печатни грешки


Списание “Философски алтернативи” се индексира от The Philosopher’s Index (САЩ), от Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа (www.ceeol.com) и е включено в информационната мрежа на EBSCO Publishing.

Дължим своето редовно излизане на Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, което въпреки финансовите затруднения, поддържа високо качество и ритмичност на издателския процес.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.