Начало > Новини

Академичен форум за обществена наука – АФОН 2010

ЦАИ 22/10/2010

Заповядайте на ПЪРВИ АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА,
26-27 ноември, УНСС

Академичен форум за обществена наука – АФОН 2010 е национално научно събитие с участие на колеги от чужбина. Предлагаме общата тематична рамка на Първи АФОН 2010 да бъде:

„Глобализация и криза: социално-икономически проекции и предизвикателства”

Идеята за мисия на АФОН е да се съдейства за пробив във взаимната незаинтересованост (между българските учени и изследователи), да се върне интереса към колегиална публичност, да се предложи нова по-разчупена форма за формиране на колегиална култура на активен професионален диалог – не само в тесните рамки на отделна институция-школа-парадигма, а в отвореното академично пространство, в интердисциплинарен план и в недогматични колегиални мрежи. АФОН се мотивира и от идеята да се възстановяват връзките, приемствеността и взаимното стимулиране не само между институции, школи и парадигми, но и между поколенията в българската наука и съответните експерти в практиката.

Първи Академичен форум за обществена наука се организира от група преподаватели в УНСС, в рамките на университетски проект за научна проява НИД 21.03 НП-16/2009.

АФОН е отворен за следните групи участници от научно-изследователски, образователни и публични институции в България и Европа.

• утвърдени учени, изследователи, експерти;
• млади учени (докторанти или до 8 години след докторска степен);
• студенти;
• представители на политиката, управлението, бизнеса и неправителствения сектор;
• журналисти, от национални и специализирани медии.

Вижте повече на www.academic-forum.eu.

Регистрацията е отворена на: www.academic-forum.eu/registration1.php.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.