Начало > Новини

Демографски тенденции и държавна политика към семейството: България през 30-те и 40-те години на ХХ в.

ЦАИ 14/02/2007

СЕМИНАР

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

Уважаеми колеги,
Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

20 февруари 2007г. (вторник), 17.30ч.

Център за култура и дебат Червената къща
Ул. "Любен Каравелов" 15

ДЕМОГРАФСКИ ТЕНДЕНЦИИ И ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА КЪМ СЕМЕЙСТВОТО: БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 30-те И 40-те ГОДИНИ на ХХ в.

Светла Балуцова
(Нов Български Университет)

Кратко резюме на темата:

Доскоро държавната политика към семейството и регулиране на раждаемостта в Източна Европа (1945-89г.) се считаше за неоспорим атрибут на комунистическите режими на съответните страни. По-задълбочени исторически изследвания в тази област и по-специално в България обаче показват, че обществените и политически тревоги около низходящите демографски тендеции през ХХ век и най-вече около бързия спад в раждаемостта, датират още от началото на миналия век.

Настоящата презентация цели да осветли началния период в развитието на държавната пронаталистична политика в България, като терминът ‘пронатализъм’ се определя като активна правителствена заангажираност за създаването на големи, многодетни семейства чрез поощрение на раждаемостта.

Презентацията разглежда налагащите се промени във възпроизводството на населението в България през първите десетилетия на ХХ век и се спира върху отзвука, който явлението предизвиква в медиите и публичното пространство. Проследяват се експертните и парламентарни дебати около необходимостта от лансиране на специално законодателство, визиращо намалението на раждаемостта. Внимание се обръща на разнообразните законопроекти, постъпили в Министерството на вътрешните работи и народното здраве с цел разработване на стратегия за стимулиране на раждаемостта, както и на последвалия Закон за многодетните български семейства (1943г.).

Презентацията представя проблема около демографските тенденции в България през 30те и 40те години и разработката му в държавното законодателство ‘през очите’ на историческите актьори, като така цели да избегне анахронизма в трактовката и да запази историческата достоверност при пресъздаване мирогледа на епохата.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.