Начало > Новини

Изследванията по история на социализма в България 1944 - 1989 г.

ЦАИ 22/11/2010

На 2 декември 2010 г., четвъртък, от 17 ч. в Новата конферентна зала на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски” (входа от ул. “Шипка”, 2 етаж) ще бъде представен вторият том от Изследванията по история на социализма в България, който обхваща периода от 1944 до 1989 г. Изследванията са подпомогнати и финансирани от ЦИПИ и Фондация “Фридрих Еберт”.

Преди 21 години, в края на 1989 г. приключи опитът за изграждане на социалистическо общество от съветски тип в България. По същото време започна и обществено-политическата дискусия за неговия характер. В нея се включиха представители на различни идейни, идеологически и политически гледни точки, както и изследователи на обществото, на идеите и на политическия живот.

Плод на усилията на 12 български историци са публикуваните в сборника исторически изследвания, посветени на важни елементи от българската социалистическа система: реализирането на идеите за социалистическо общество, еволюцията в програмните идеи на БКП, промените в ценностната система на българите, приспособяването на българската интелигенция към социалистическата идеология, икономическите предизвикателства на ускорената модернизация, социалната сигурност, функцията на силите за сигурност и армията, образователната система, усвояването на новите технологии, политическата система на социализма, етническите и религиозните, външната политика.

Източник: http://anamnesis.info


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.