Начало > Новини

"Правните култури: Несводими разлики"

ЦАИ 25/11/2010

7 постдокторантски стипендии за академичната 2011/2012
Краен срок: 17 януари 2011

Берлински изследователски център "Форум за трансрегионални изследвания" обявява конкурс за стипендианти в рамките на посочения проект.

Кандидатите

Кандидатите трябва да са постдокторанти, които са защитили своята дисертация в последните пет години преди кандидатстването им по програмата. Очакват се предложения в частност от областта на правните науки, социологията, политическите науки, философията, историята, антропологията, теологията и регионалните изследвания, както и от по-различни перспективи, включващи джендър изследвания, сравнителни изследвания на право и литература, международна прово, административни науки, транснационала юристпруденция и други аспекти на правната философия.

Няма географски ограничения за кандидатите. Стипендиантите ще имат възможност да работят в трансдисциплинарен и трансрегионален контекст. По време на престоя си в Берлин те ще бъдат зачислени към университетска катедра или институт.

Стипендия

започва на 1 октовмри, 2011 и трае до 31 юли, 2012 г. Възможни са и по-кратки периоди на престой. Месечната стипендия е в размер на € 2.250 плюс добавки с оглед на индивидуалните им нужди.

Пълната информация може да видите в английската версия на новината!

Процедура по кандидатстване

За да кандидатствате трябва да изпратите на английски по имейл следните документи в Word или PDF:
* curriculum vitae
* проектно описание без данни за автора (не повече от 5 стр.)
* заглавията на три академични текста, както и пълния текст на един от тях като PDF
* имената, адресите и имейлите на двама препоръчители

Крайният срок за подаване на документите е 17 януари 2011 г., на:


Контакти

Forum Transregionale Studien
Project: Rechtskulturen
c/o Wissenschaftskolleg zu Berlin
Alexandra Kemmerer
Wallotstrasse 19
14193 Berlin
Germany

www.forum-transregionale-studien.de


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.