Начало > Новини

Списание "Минало", бр. 4 за 2010 г.

06/12/2010

Съдържание:

Портрети:

* Асен Кожухаров, Алексей Емелин. Павел Машнин - един от основателите на българския военен флот (1879 г.)

Старина

* Мариана Малинова. Контакти между шански Китай и културите от Северната зона
Средните векове

* Камен Станев. Къде е бил средновековният град Влиснос (Блиснос, Близмос)?
Новото време

* Нелли Незалзова. Образователното дело в Якоруда в периода на войните 1912-1918 година

* Вълкан Вълканов. Политическите репресии над българските комунисти през 1944 г.
(Защо бе убит д-р Братан Шукеров)

* Димитър Стефанов. Посещение в миналото

* Ирина Огнянова. Проблемът за връзката между Католическата църква и национализма в Хърватия /1941-1953 г./ в историческата литература

* Стоян Танев. Иван Багрянов - офицер-патриот, парламентарист, политикидържавник

* Лазар Щирков. Съставите на Президиума на Народното събрание (1947-1971)
Книги, прегледи, рецензии

* Василка Тъпкова-Заимова. Богоизбраните българи

* Лиляна Мавродинова. Изследванията за Боянската църква в научната литература у нас, на Балканите и в Европа

* Александър Мошев. Свидетелсво за една жестока епоха


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.