Начало > Новини

Международна лятна школа "Етнос, религия и принадлежност"

ЦАИ 08/12/2010

София, Пловдив, Родопите (04 - 18 юли, 2011 г.)

Международната лятна школа е уникална, глобална инициатива, организираща ежегоден форум с продължителност от две седмици. Всяко издание школата се занимава критически с проблеми на религията и обществото, които влияят върху естеството на общността. Школата съчетава плуралистични перспективи към религията със научни подходи към толерантността, гражданското общество и предлага отворен, диалогичен метод на преподаване.

През идната година Школата ще се организира в България и ще се фокусира върху различни типове периферия, срещани в обществения живот. Ще се занимава с хора, места, семейства, етнически групи, религии и практики, дефинирани от дихотомията център - периферия.

Пълната информация за школата може да видите в английската версия на новината!

Домакин на българското издание на Школата е Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” (http://www.uni-plovdiv.bg) и други.

За контакти:

International Summer School on Religion and Public Life
610 Centre Street, Suite A – Newton,
MA 02458 USA
[email protected]
www.issrpl.org

Краен срок за подаване на документи е 25 март 2011 г. на: http://www.issrpl.org/programs/application.html.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.