Начало > Новини

"Гръцката диаспора преди революцията от 1821 г."

ЦАИ 17/11/2010

Гръцката фондация за култура - гр. София има удоволствието да Ви покани на лекцията на проф. Елени Курмандзи-Панайотаку от Философския факултет на Янинския университет на тема:

„Гръцката диаспора преди революцията от 1821 г.”

20 декември 2010 г., понеделник, от 17.30 часа
в Гръцка фондация за култура на ул. „Г. Бенковски” 51.

(Ще има превод на български език)

ЗА ЛЕКТОРА

Елени Курмандзи-Панайотаку преподава история на новогръцката литература във Философския факултет на Университета в Янина от 1974 г. Научните й и писателски интереси са съсредоточени върху периода на Новогръцкото възраждане (17.-началото на 19. век), и по-специално върху ролята на гръцката диаспора в балканското и европейското пространство, както и върху новогръцката поезия от 20-те години на 20. век.

Дълги години е научен отговорник на "Центъра за преподаване на гръцки език и култура" на Международния център за гръцка просвета, традиции и професионално обучение „Ставрос Ниархос” в Янинския университет, както и преподавател в Катедра по гръцки език и култура в университета в Аргирокастро в Албания.

Успоредно с това се занимава с културните и исторически дейности в Епир, като член на управителните съвети и като организатор на научни сесии и конференции. В тази дейност се включват заниманията й с културната история на Янина и на еврейската общност в града, както и периода на германската окупация на Епир.

Нейното убеждение е, че академичният преподавател е длъжен и трябва да се отличава със своя интерес към обществото и да е образец за активен гражданин.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.