Начало > Новини

Списание "Философски алтернативи", кн. 5/2010

ЦАИ 20/12/2010

Философски анализ и социална критика на разнообразни проявления и практики на публичната власт

АКЦЕНТИ В БРОЯ

Този брой представя пред вниманието на читателя философски анализ и социална критика на разнообразни проявления и практики на публичната власт: инструментализирането на свободата; “елитната” престъпност; “двойния стандарт” към човешките права; преследването на властовия интерес при създаването и спазването на законите, при манипулацията с националната идентичност; пренебрегването на и контрола над знанието и духовността; лингвистичното лицемерие, което прикрива всичко това зад благовиден “новоговор”. Анализите на тези проблеми са представени както в общ теоретичен контекст, така и в конкретните им проявления – “американски”, “европейски”, “български”...

Основният блок в настоящия брой на списание “Философски алтернативи”, подготвен от водещия броя Ина Димитрова, представя придобиващия все по-голяма популярност корпус, наречен изследвания на управляемостта. В центъра на вниманието попадат съвременните (неолиберални) форми на власт, които превръщат свободата в механизъм на управление. В подобен контекст, насочвайки се към изследване на либерализма не като нормативна политическа философия, почиваща на идеите за лична свобода и минимална намеса от страна на държавата, които се гарантират чрез функционирането на гражданското общество, а като практика, пред нас израства образът на гигантска мрежа от репресивни механизми. В този смисъл, свободата се оказва част от позитивния социален ред, а не нещо, което би могло да подкопае основите му. Разкриването на възможността тя да бъде „мобилизирана” за целите на управлението е едно от най-важните постижения на изследванията на управляемостта и позволява да се отиде отвъд повърхностното противопоставяне на власт и еманципация.

Нонка Богомилова
Ина ДимитроваСЪДЪРЖАНИЕ

Списание “Философски алтернативи”
кн. 5/2010


Философия и история

* Густав Шпет – Философия и история

Изследвания на управляемостта

* Питър Милър, Никлас Роуз – Управление на икономическия и социалния живот. Томас Лемке – Фуко, политиката и провалът. Критичен анализ на изследванията на управляемостта
* Ulrich Brockling – Governing Triangulation: On Meditation
* Susanne Krasmann – “The Endangerer” - Epistemology of a Political Figure

Престъпност и публична власт

* Едуин Съдърланд – Престъпност на “белите яки”
* Иван Кацарски - Съвременната престъпност сред елитните кръгове и легитимността на публичната власт (коментар)

Приложни онтологии

* Веселин Петров – Философски изследвания и обобщения на приложните онтологии
* Васил Пенчев – Неразрешимост на т.нар. първа теорема на Гьодел за непълнотата. Гьоделова и Хилбертова математики

Модуси на човешкото

* Джеймс Спикард - Религия, човешки права и глобална култура: 12 години по-късно
* Владимир Раденков – Езикът като саморазкриване на Бога пред Бога: една мисловна фигура у ранния Бенямин

Социално-философски размишления

* Емилия Петрова – Европейските ценности и нашите ценности
* Гулжан Бейсенова – Идентичност и онтология на жестокостта: М. Фуко и Х. Мураками
* Момчил Дойчев – “Политическата коректност” против нашата толерантност

In Memoriam


* Николай Василев – Слово в памет на чл.-кор. Добрин Спасов
* Александър Лилов – Отиде си един от духовните лидери на нацията
* Нонка Богомилова – Памет за Иван Слаников

Отзиви

* Нина Димитрова – Социалното учение на православието
* Нонка Богомилова – Интересни семинари във Виенския Институт за изследвания на човека
* Ангел Стефанов – Обективен поглед към нетрадиционни явления
* Димитър Ганов – Първата крупна история на историографията

Списание “Философски алтернативи” се индексира от:
• The Philosopher’s Index (САЩ)
• EBSCOhost
• Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа (www.ceeol.com)
• ЦНТБ - София


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.