Начало > Новини

Две стипендии на Изследователски център по социални науки

ЦАИ 06/01/2011

ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за стипендии за краткосрочни специализации или участия в международни семинари и конференции за млади учени в областта на градските изследвания по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”

Стипендията е в размер до 4000 лв.

Крайният срок за подаване на документи е 1 март 2011 г.

Кой може да кандидатства?

• Докторанти и доктори (защитили преди не повече от две години и на възраст до 35 години).

Какви са условията за кандидатстване?

• Кандидатите трябва да представят: резюме на темата на специализацията или на доклада; кратко излагане на мотивите за избора на конкретна специализация, конференция или семинар; данни за евентуални други източници на финансиране. Общият обем не трябва да надхвърля 5 стандартни страници.

• Кандидатите прилагат всички останали документи, с които са кандидатствали или ще кандидатстват, CV и два контакта за връзка с хабилитирани препоръчители.
Какви са изискванията към спечелилите?

• Стипендиантите участват в ежемесечните семинари на проекта.
• Специализацията или участието в семинар или конференция трябва да се осъществи до края на 2011 година.

Къде могат да бъдат подадени документите?

Проектите се подават:

• лично на адрес: София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, ст. 411, Катедра Социология, Лаборатория „Изследователски център по социални науки”

Приемно време: понеделник и сряда – 09:00 – 13:00
Координатор – Вероника Димитрова /мобилен телефон: 0884 42 38 98/

• на e-mail:

За подадени проекти се смятат само тези, които са получили потвърждение по телефон или e-mail.

-------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за стипендии за краткосрочни специализации или участия в международни семинари и конференции за млади учени в областта на градските изследвания по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”

Стипендията е в размер до 4000 лв.

Крайният срок за подаване на документи е 1 март 2011 г.

Кой може да кандидатства?

• Докторанти и доктори (защитили преди не повече от две години и на възраст до 35 години).

Какви са условията за кандидатстване?

• Кандидатите трябва да представят: резюме на темата на специализацията или на доклада; кратко излагане на мотивите за избора на конкретна специализация, конференция или семинар; данни за евентуални други източници на финансиране. Общият обем не трябва да надхвърля 5 стандартни страници.

• Кандидатите прилагат всички останали документи, с които са кандидатствали или ще кандидатстват, CV и два контакта за връзка с хабилитирани препоръчители.

Какви са изискванията към спечелилите?

• Стипендиантите участват в ежемесечните семинари на проекта.

• Специализацията или участието в семинар или конференция трябва да се осъществи до края на 2011 година.

Къде могат да бъдат подадени документите?

Проектите се подават:

• лично на адрес:
София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, ст. 411,  Катедра Социология, Лаборатория „Изследователски център по социални науки”

Приемно време: понеделник и сряда – 09:00 – 13:00
Координатор – Вероника Димитрова /мобилен телефон: 0884 42 38 98/

• на e-mail:

За подадени проекти се смятат само тези, които са получили потвърждение по телефон или e-mail.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.