Начало > Новини

Социологически проблеми, брой 1-2, 2010

ЦАИ 11/01/2011

Тема на броя:

ОБРАЗОВАНИЕ,СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Водещи на броя: Румяна Стоиолова, Ханс-Петер Блосфелд

Влияние на социалното неравенство, пола и етноса в модерните общества

* Жизнени траектории в процеса на глобализация. Относно промяната на социалните неравенства в модерните общества - Сандра Бухолц, Дирк Хофекер, Ханс-Петер Блосфелд, Катрин Колб

* Социална селективност на образователните резултати в България. Роля на студентските такси и кредити за възпроизводството на социалния произход във висшето образование - Румяна Стоилова

* Образованието в Германия в международен аспект - Юта Алмендингер, Кристиан Ебнер, Рита Николай

Неравенства и институционални различия в образованието

* Образователна експанзия и социално неравенство в страните от Централна и Източна Европа - Ирена Коган, Михаел Гебел, Клеменс Ньолке

* Социален произход, избор на училище и успех на учениците - Питър Робърт

* Дългосрочното развитие на социалните диспропорции при придобиване на правото за следване във ВУЗ след завършване на средното образование в Германия - Валтер Мюлер, Маркус Клайн, Щефен Шиндлер, Райнхард Полак

* Участие в неформално обучение в страните от ЕС-15 и ЕС-8: странични фактори на търсенето и предлагането - Ив-Лийс Росма, Елу Саар

Неравенствата в България

* Ролята на етничността при завръщането на символното, политическото и икономическото господство на мъжете в посткомунистическия период - Илона Томова

* Социални неравенства в трансформиращото се пространство на един постсоциалистически софийски квартал (случаят Драгалевци) - Светла Маринова, Любомир Пожарлиев, Леа Вайсова

Представяме ви

* Йоханес Вайс

Моментни снимки sub specie aeternitatis

* Писмото. Из една социология на тайната - Георг Зимел

Дебюти

* Дискурсът на Свръхестественото в България от началото на 90-те години на ХХ век - Мартин Петров

Критическите прагове на историята

* Писането на история като критика - Джоан Скот

* Критическа история и нейното бъдеще - Интервю на Красимира Даскалова с Джоан Скот

Престъпността в социологически контекст

* Изстрели в Конгрес хайтс – престъпността в черното гето на Вашингтон - Светлозар Кирилов

* Организирана престъпност и корупция като част от генезиса на девиантните общества: върху примера на престъплението „трафик на хора“ - Георги Петрунов

Бележки по полетата

* Раждането на модерната икономическа наука. Четейки книгата на Жил Кампаниоло - Николай Неновски

Научен живот

* Критическа теория в действие: Пловдив 2010 - Димитър Божков

* Годишна конференция на ИК "Социология на селото и аграрна социология" на БСА - Дона Пикард

* Семинар_BG или за бягството от хартиените стереотипи - Даниела Сименова-Коруджиева

Рецензии и отзиви, Нови книги


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.