Начало > Новини

"Логиката на преутвърждаването и оттеглянето на политическото"

ЦАИ 14/11/2010

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ) представя в рамките на постоянния теоретичен семинар „Предизвикателства пред представителната демокрация днес”:

Логиката на преутвърждаването и оттеглянето на политическото

Лектор: Дарин Тенев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)

19 януари (сряда) 2011, 18.00 ч.
зала „Пеша Николова”, Червената къща

Лекцията изхожда от хипотезата, че политиката възниква, когато трябва да се реши за общото. Всяко решение за общото в същото време решава странично (или имплицитно, или според логическия оператор eo ipso) за границите на общото (независимо дали го потвърждава, променя, отменя).

Тук ще бъде поставен въпросът за специфичен тип актове на преутвърждаване, при които преутвърждаването е съпътсващо друг, централен акт на утвърждаване. Това особено преутвърждаване скрива себе си като акт, но същевременно актуално поддържа (или по-точно твори неспирно) хоризонта, в който самият акт на решение за общото се осъществява.

Утвърждаването като преутвърждаване на конвенцията за границите на общото обаче – с това, че се скрива като самостоятелен акт (или изобщо като акт) – се разкрива в своето скриване като политическо действие, което се оттегля и като политическо, и като действие. А доколкото тъкмо това действие е, което всеки път овъзможностява границите на политиката, то е оттегляне на „самото” политическо, изоставяйки политиката пред опасността от две изчезвания: а) всичко да е политическо; б) политическото да бъде сведено до специфична сфера и така да се превърне във въпрос за експерти.

Модератор: Димитър Вацов (ФХСИ/Нов български университет).


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.