Начало > Новини

"България във Втората световна война (1939-1945 г.)"

ЦАИ 26/01/2011

Излезе книгата на Марин Калонкин "България във Втората световна война (1939-1945 г.)" (Аскони-Издат, 2010, 448 с., 20 лв.).

От издателите

Втората световна война е най-жестокото, най-антихуманното и най-великото събитие на ХХ век, оказало невероятно влияние върху развитието на обществото. Книгата "България във Втората световна война" разкрива мястото на българския народ в този световен конфликт и неговия определен дял за победата на човечеството над хитлерофашизма. На основата на международни договорености, правителствени решения, министерски разпореждания и други архивни документи обективно, от национални позиции са осветлени историческите дадености. Книгата е четиво, което обобщено и синтезирано показва най-важното за България във войната. Онова, което трябва да запамети историята за бъдещето.

Източник: http://anamnesis.info


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.