Начало > Новини

Ивана Скалова – "Участието на България в смазването на Пражката пролет 1968"

ЦАИ 27/12/2010

Премиера на книгата на чешката историчка Ивана Скалова "Участието на България в смазването на Пражката порлет 1968", в превод на Александра Трифонова.

Книгата е издадена от “Бохемия клуб” и издателство “Стигмати” в поредицата “Голяма чешка библиотека” в превод на Александра Трифонова.

Време на провеждане: 1.2.2011 18:00
Място на провеждане: Лилавия салон на ЧЦ
Главен организатор: České centrum

Монографията на чешката историчка Ивана Скалова се основава върху проучването на българските и чешките архиви и пресата от периода около 1968 г., за да опише детайлно и последователно събитията около българското участие в Пражката пролет. Освен самите събития от 1968 г., книгата изследва и тяхната предистория, както и отзвукът им в българската среда. Едно плътно изследване, чието намерение е да събере цялата фактология по изследвания проблем.

Изданието посочва ролята на България в този исторически момент, като съдържанието ме е структурирано в четири основни теми:

* Политическата дейност на българското партийно и държавно ръководство преди интервенцията в Чехословакия

* Отзвукът от реформите в Чехословакия сред българското общество

* Участието на българската армия в инвазията срещу ЧССР

* Отзвукът от участието на България в интервенцията през август 1968 г. в българската среда

Книгата ще бъде представена от доц. д-р Искра Баева и доц. д-р Лъчезар Стоянов, с участието на преводачката Александра Трифонова.

1.2., 18.00 ч., Лилавия салон на Чешкия културен център


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.