Начало > Новини

Покана за публикация: "Антропологически перспективи към Исляма на Балканите"

ЦАИ 01/02/2011

Варашавският университет и Институтът по етнология и културна антропология отправя покана към изследователи да се включат с текстове към предстоящия за издаване сборник, посветен на Исляма на Балканите.

Повече информация относно подхода на редактора може да видите в английскта версия на новината!

Следните теми са предложени като приоритетни:

* Съвременният Ислям и неговите практики на Балканите
* Християно-мюсюлманското съседство: стратегии за съжителство
* 'Нашите' (славянски) мюсюлани на Балканите: помаци, торбеши, горяни, бошняци: проблемът за идентичността
* Стар и нов Ислям: традиционният Ислям и 'новите радикални вълни' от Близкия Изток
* Публични и научни дискурси върху Исляма и мюсюлманите
* 'Глобални' влияния върху ислямските и мюсюлмански практики и идентичности: медийни дискурси на "ислямофобиа" и "тероризъм', мюсюлманска мобилност

Изпращайте предложенията си за статия в рамките на 500 думи, придружени от кратка биографична справка, до 30 април 2011 г. на . За повече информация пишете на същия адрес.

Срок за предаване на окончателните текстове: 31 декември 2011 г.

Karolina Bielenin-Lenczowska, PhD
University of Warsaw
Institute of Ethnology and Cultural Anthropology


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.